Werkkosten regeling en een personeelsfeest

De WKR (werkkosten regeling) is een regeling vanuit de overheid die duidelijkheid moet geven wat een werkgever allemaal (onbelast) mag vergoeden voor zijn werknemers. De vergoedingen mogen ook privé gebruikt worden door de werknemers. De meest bekende voorbeelden zijn hierbij kerstpakketten, bedrijfsfeestjes en bijvoorbeeld een sport abonnement. Een deel mag hierbij onbelast gegeven worden. De belastingdienst heeft hier een maximum aan gesteld. Hierboven wordt de vergoeding belast.

Praktisch houdt de WKR in dat u 1,2% van het totale fiscale loon van een onderneming mag gebruiken aan onbelaste vergoedingen zoals een bedrijfsfeest. Over het bedrag boven deze 1,2% betaalt de werkgever loonbelasting, de zogenaamde eindheffing van 80%.

Wat is er mogelijk buiten de WKR?

Wij weten dat Deloitte onderzoek heeft gedaan wat er buiten de WKR georganiseerd kan worden en wat er precies buiten. Men geeft aan dat indien een bijeenkomst een zakelijk karakter heeft en op de werklocatie plaats vindt dat de kosten dan buiten de WKR vallen. Denk hierbij aan een activiteit zoals het bespreken van een jaarbegroting, evaluatie van het beleid, ondernemingsplan of personeelstraining gecombineerd met een personeelsfeest op de werkplek (zoals in de kantine of op de parkeerplaats). In deze gevallen valt de gehele bijeenkomst dus buiten de WKR en kunt u de vrije ruimte op andere momenten inzetten.