drone

Is een drone vliegbewijs verplicht voor bedrijven die met drones vliegen?

Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van drones voor diverse toepassingen, van inspecties en surveillance tot fotografie en videoproductie. Het gebruik van drones biedt ongetwijfeld veel voordelen, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, met name als het gaat om de wet- en regelgeving omtrent dronevluchten in de Europese Unie (EU). Een van de meest gestelde vragen onder bedrijven die drones willen inzetten, is of ze een drone vliegbewijs nodig hebben. In dit artikel duiken we dieper in op deze kwestie en bieden we duidelijkheid voor bedrijven die overwegen om met drones te vliegen.

De regelgeving omtrent dronevluchten in de EU

In de EU is de regelgeving omtrent dronevluchten vastgelegd in de Europese dronewetgeving, die in 2021 van kracht is gegaan. Een van de belangrijkste aspecten van deze wetgeving is de verplichting voor dronepiloten om over een drone vliegbewijs te beschikken in bepaalde situaties. Het drone vliegbewijs is verplicht voor alle drones die zwaarder zijn dan 250 gram.

 

Er zijn twee hoofdcertificaten die dronepiloten kunnen behalen: het basiscertificaat A1/A3 en het aanvullend certificaat A2. Welk certificaat vereist is, hangt af van het gewicht van de drone en/of het Cx-label van de drone.

 

  • Basiscertificaat A1/A3: Dit certificaat is vereist voor dronepiloten die willen vliegen in de open categorie, waarbij de drone moet voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot het gewicht en de afstand tot mensen en gebouwen.
  • Aanvullend certificaat A2: Het aanvullend certificaat A2 is nodig voor dronepiloten die in de specifieke categorie willen vliegen, waarbij de drone in staat moet zijn om obstakels te vermijden en moet voldoen aan strengere technische eisen.

Vereisten voor bedrijven die met drones vliegen

Als bedrijf dat drones wil inzetten voor commerciële doeleinden, zijn er specifieke vereisten waaraan moet worden voldaan om aan de regelgeving te voldoen en veilig te kunnen opereren:

Drone vliegbewijs

Bedrijven die drones willen gebruiken, moeten ervoor zorgen dat hun dronepiloten beschikken over de vereiste drone vliegbewijzen, afhankelijk van de categorie waarin ze willen vliegen. Het is essentieel om te investeren in de juiste training en certificering om de veiligheid te waarborgen en mogelijke boetes of juridische complicaties te voorkomen.

Registratie van de drone

Alle drones die worden gebruikt voor commerciële doeleinden moeten worden geregistreerd bij de betreffende autoriteiten. Dit helpt bij het traceerbaar maken van de eigenaar in geval van incidenten en zorgt ervoor dat de drone voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verzekering

Het is verplicht voor bedrijven om een adequate verzekering af te sluiten voor hun drone(s). Deze verzekering dekt eventuele schade of letsel veroorzaakt door de drone tijdens commerciële operaties.

Risicobeoordeling en vluchtvoorbereiding

Voorafgaand aan elke dronevlucht moeten bedrijven een grondige risicobeoordeling uitvoeren en een vluchtplan opstellen. Dit omvat het identificeren van potentiële gevaren, het controleren van het weer, het bepalen van de vliegroute en het vaststellen van noodprocedures.

Veilig zakelijk vliegen met een drone

Hoewel de exacte vereisten voor bedrijven die met drones vliegen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de locatie van de operaties, is het duidelijk dat naleving van de wet- en regelgeving essentieel is om de veiligheid te waarborgen en juridische complicaties te voorkomen. Een drone vliegbewijs is vaak verplicht, vooral voor drones die zwaarder zijn dan 250 gram, en bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun dronepiloten de juiste certificering hebben en dat hun operaties in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Door te investeren in training, certificering en naleving van de regelgeving kunnen bedrijven profiteren van de vele voordelen die drones bieden, terwijl ze tegelijkertijd de veiligheid en wettelijke compliance waarborgen.