RI&e laten toetsen

RI&E laten toetsen door een kerndeskundige

Je hebt je RI&E en je plan van aanpak opgesteld, alleen deze moet nog getoetst worden. Deze toetsing moet gedaan worden door een kerndeskundige. Dit kan nog wel eens ingewikkeld zijn. We hebben in deze blog wat informatie op een rijtje gezet. Is dit toch te ingewikkeld? Dan kun je ook je RI&E laten toetsen door een extern bedrijf.

Splitsing in de toetsing

Bij het toetsen van een RI&E is er een splitsing gemaakt tussen een systeemtoetsing en een scopetoetsing. Hierbij wordt in het eerste deel beoordeelt of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alle wettelijke verplichte onderdelen bevat en in het tweede deel wordt er gekeken of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht.

Beoordeling door een kerndeskundige

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft een certificatieschema met kerndeskundige opgesteld. Voor het toetsen is er namelijk een kerndeskundige nodig die inhoudelijke kennis heeft van de materie. In het schema dat het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft opgesteld staat aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise moet beschikken.

De vier kerndeskundigen

Je hebt dus een kerndeskundige nodig, maar wie zijn dat eigenlijk? In de Arbowet worden vier kerndeskundigen genoemd die de RI&E mogen toetsen. Deze kerndeskundigen zijn:

  • De bedrijfsarts;
  • De arbeids- en organisatiedeskundige;
  • De hogere veiligheidskundige;
  • De arbeidshygiënist

Op het moment dat een van de bovenstaande kerndeskundige wordt inschakelen, moet deze zijn gecertificeerd om dit te doen. Verder moet er aangetoond worden dat de kerndeskundige actief is in het toetsen en adviseren over de RI&E en dat werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. Dit zou moeten voorkomen dat iemand een toetsing verricht over een onderwerp waarover hij/zij geen specifieke kennis heeft. De kerndeskundigen moeten zich dus bezig houden met toetsing binnen de eigen expertise.

Wijziging in toetsing RI&E per 1 juli 2022

Het kan zijn dat dit de eerste keer is dat je hoort over de splitsing in toetsing en strengere regels rondom de kerndeskundige. Dat kan kloppen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft namelijk wijzigingen doorgevoerd die ingingen per 1 juli 2022. Houd er dus rekening mee dat de toetsing misschien wat anders gedaan wordt dan voorgaande jaren.