Vreemd vermogen gaat over schulden en verplichtingen

Het bedrijfsresultaat is de nettowinst die onder aan de streep over blijft wanneer alle kosten en schulden zijn berekend. Binnen de financiën van de onderneming zijn er tal van posten van elkaar te onderscheiden. Een van deze posten is het zogenaamde Vreemd Vermogen. Deze post gaat over alle schulden en verplichtingen die de onderneming heeft in de breedste zin van het woord.

 

Het Vreemd vermogen is terug te vinden op de rechterzijde van de balans onder de Crediteuren. Het Vreemd vermogen is verder op te delen in verschillende subcategorieën die per onderneming kunnen verschillen, afhankelijk van de duur en het soort leningen, schulden en verplichtingen.

 

Vreemd Vermogen en Eigen Vermogen

Het tegenovergestelde van het Vreemd Vermogen op de balans, is als vanzelfsprekend het Eigen Vermogen. Onder het Eigen Vermogen vallen alle bezittingen en nog te ontvangen betalingen ook wederom opgedeeld in verschillende sub categorieën. Kijkend naar het Vreemd Vermogen zijn er sommige onderdelen die bij vrijwel geen enkel bedrijf ontbreken, zoals bijvoorbeeld de Rekening Courant categorie.

 

Rekening Courant is namelijk een vorm van krediet op een betaalrekening. De meeste bedrijven hebben de mogelijkheid om onder 0 te gaan op deze rekening, wat door de meeste mensen ook wel ‘rood staan’ wordt genoemd. Wanneer dit gebeurt kan dit worden gecategoriseerd als Rekening Courant wat valt onder het Kort Vreemd Vermogen.

 

Kort Vreemd Vermogen en verschillende subcategorieën

Afhankelijk van het soort ondernemingen kunnen er bepaalde kredieten en leningen lopen over verschillende termijnen. Dit soort leningen vallen onder de categorie Bankkrediet en worden vaak aangesproken wanneer er voor broodnodige investeringen niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn.

 

Deze bankkredieten worden meestal binnen het jaar terugbetaald en zijn dan ook kortlopend. Er is ook een deel van het Vreemd Vermogen dat wordt gevoed door betalingen die nog gedaan moeten worden. Deze betalingen of rekeningen zijn voor diensten die de onderneming van andere partijen heeft afgenomen en nog voldaan moeten worden. De categorie waarin deze uitstaande facturen vallen wordt ook wel Leverancierskrediet genoemd.