Brandveiligheid op de werkvloer: 9 preventietips

Elke werkplek heeft zijn eigen specifieke brandrisico’s, en moet dus op zijn beurt zijn eigen preventieve maatregelen en zorgvuldig aangescherpte procedures hebben om deze unieke bedreigingen te bestrijden. Maar of je nu in een fabriek werkt of op een boerderij, in een garage of een groentewinkel, er zijn toch een paar basistips die iedereen moet volgen om de brandveiligheid op de werkplek te handhaven.

  1. Ruim het vuilnis op

Een schone en opgeruimde werkplek helpt een hele reeks verschillende bedreigingen te bestrijden, en als je werkplek veel brandbaar materiaal verwerkt kan dit het verschil zijn tussen een kleine bedreiging en een catastrofale uitbarsting. Of je nu te maken hebt met vette lappen of stapels papieren archiefmateriaal, zorg ervoor dat alles veilig opgeborgen is en uit de buurt van open vuur.

  1. Zorg voor elektrische veiligheid

Een enorm aantal branden in werkruimten is terug te voeren op defecte bedrading en elektrische apparatuur. Als je team iemand bevat die gekwalificeerd is om elektrische apparatuur te repareren, zorg dan dat hij/zij de vinger aan de pols houdt bij alle bekende problemen. Zo niet, boek dan regelmatige inspecties en PAT tests om het risico van elektrische brand te vermijden. Je moet er ook voor zorgen dat de apparatuur op je site veilig blijft werken, en waar mogelijk oververhitting of vonken voorkomen.

Tip: brandwacht huren

  1. Houd elektrische controlepanelen toegankelijk

Als er een noodgeval is en je een bepaalde machine moet uitschakelen, is het laatste wat je wilt doen dozen of apparatuur aan de kant schuiven voor je zelfs maar bij het controlepaneel kunt komen. Houd een duidelijke lijn van toegang en zicht naar alle controlepanelen in je lokalen, en laat ze bij voorkeur zichtbaar markeren om ze op elk moment snel te kunnen identificeren.

  1. Sla chemicaliën veilig op

Veel werkplaatsen zullen misschien het gevoel hebben dat dit specifieke punt niet op hen van toepassing is, maar ontvlambare chemicaliën vind je op de meeste werkplekken in de vorm van drukbenodigdheden en de producten die in de kast van je schoonmaker liggen. Volg alle gedocumenteerde adviezen die zowel op het etiket staan als op eventuele veiligheidsinformatiebladen die je voor deze voorwerpen hebt.

  1. Voorkom ontbranding op explosiegevaarlijke plaatsen

Werkomgevingen met hoge concentraties ontvlambare vloeistofdamp of fijne deeltjes zijn zeer ontvlambaar, en moeten als zodanig behandeld worden, zelfs als het ontvlambare materiaal gebotteld is, zoals met zuurstof in verpleeghuizen of ziekenhuizen. Vermijd het gebruik van vonkend gereedschap in zulke omgevingen, beheers zo mogelijk de uitstoot van statische elektriciteit, en wijs het altijd aan als een rookvrije plaats.

  1. Houd de brandveiligheidsopleiding bij

Een team van opgeleide en oplettende werknemers is je grootste bondgenoot bij het bereiken van brandveiligheid voor de werkplek. Weten wat de beste handelwijze is in geval van nood kan grote rampen en onnodig verlies van mensenlevens en infrastructuur helpen voorkomen, dus is het absoluut noodzakelijk dat alle werknemers, zowel nieuwe als oude; zo vaak mogelijk bijgeschoold worden in de brandveiligheidsprocedures van je werkplaats.

  1. Houd regelmatig oefeningen

Een van de belangrijkste onderdelen van de brandveiligheidsopleiding betreft de uitgangsprocedures in geval van brand. Maak brandoefeningen tot een regelmatig onderdeel van je werkschema, en zorg ervoor dat je werknemers elke oefening met het respect behandelen dat ze verdient. Je kunt ook een speciale brandmeester aanstellen die toeziet op de correcte naleving van elke brandoefening, en ervoor zorgt dat werknemers die het belang ervan veronachtzamen opnieuw in brandveiligheid worden opgeleid om verdere misstappen te voorkomen.

Uitgelicht: inspectie brandveiligheid

  1. Houd brandveiligheidsmateriaal vrij

Alles wat bij brand nodig kan zijn, mag op geen enkel moment belemmerd of op welke manier dan ook afgedekt worden. Dit omvat brandblussers die achter bureaus geschoven zijn, brandtrappen die door machines geblokkeerd worden, en sprinklerinstallaties die door versieringen of ander dergelijk materiaal geblokkeerd worden.

  1. Breng relevante apparatuur aan

In het hele gebouw moeten rookmelders geïnstalleerd zijn, ze moeten regelmatig getest worden en de batterijen moeten jaarlijks vervangen worden. Je moet er ook voor zorgen dat je de juiste brandbestrijdingsuitrusting hebt die past bij de gevaren die in elke kamer aanwezig zijn. Verschillende soorten brand vereisen heel verschillende benaderingen om ze doeltreffend aan te pakken, dus zorg er als onderdeel van je brandveiligheidsopleiding voor dat je personeel niet alleen toegang heeft tot het juiste soort brandblusapparaat, maar dat het ook weet hoe het te gebruiken.